volume13b page287a.14 radical | 480 | 浝聲 fanqie力歱切[lĭwoŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

㴳
Note(s):
1) 《說文》不錄「」字。《集韻》等「」作「」(#9748)。
2) “涂也”又見「#9014,「#9013,「㴳#7386。亦見“薉也。一曰涂也”「#7312
3) 「」重出。見#7386
4) 《段注本》注;“淺人又入水部。非也”;又注;“當作从土水,尨聲。力歱切。按:此音非也。篇曰。說文木貢切”。
5) 《段注本》「」(#7386)字注:“按:隴字葢誤。尨聲不得讀如隴也。㙙又見土部。《玉篇》亦在土部。引說文木貢切…葢水部本無此字。淺人增之。妄增此讀若也”。
6) 亦作「
Variants :
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT