volume08a page173b.02 radical | 301 | 𧚍(裘) 求聲 fanqie巨鳩切[gĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𧚍
Note(s):
1) 《段注本》注:“與衰同意”。「」見#5335
2) 「𧚍」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 亦作「𣰐
Variants :
𣰐
Note(s):
1) 《段注本》注:“此本古文裘字。後加衣爲裘。而求專爲干請之用”。
2) 《玉篇》「」“渠尤切,終也,亦作求”。
3) 《廣韻》「𡨃」“巨鳩切。上同(求)”。
4) 亦作「𡨃」、「𫀦
Variants :
𡨃𫀦
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT