volume06a page114b.01 radical | 206 | fanqie莫卜切[muk] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《說文》不錄「」字。
2) “冒也”又見「#9745,「𢾞#2050
3) 「」(),「」(pìn#4507,「𣎵」(#3852
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT