volume04b page084a.10 radical | 127 | fanqie余呂切[jĭo] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《段注本》注:“予我之予《儀禮古文》、《左氏傳》皆作余。鄭曰:余予古今字”。「」見#718
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT