volume14b page311b.01 radical | 536 | 𦥔(申) fanqie失人切[ɕĭĕn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𦥔
Note(s):
1) 段注“臣”作“以”。
2) “神”神也“又見「#5163,「#27,「#5792
3) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首
𤰶𤰶𤱓𦦀
Note(s):
《玉篇》「𦦀」“式神切,古文(申) ”
𢑚
Note(s):
1) 《玉篇》「𠭙」“古文申字 ”。
2) 亦作「𠭙」、「𣇗」、「𠭜」。「𠭙」、「𣇗」、「𠭜」見#1904
Variants :
𠭙𣇗𠭜
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT