volume14b page309b.07 radical | 524 | fanqie居誄切[kwi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

󰆕
𤼩
Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《玉篇》「𤼩」“古揆切,籕文癸”
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT