volume14b page309b.06 radical | 523 | fanqie如林切[nʑĭĕm] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」(rén)“位北方也”。「𡈼」(tǐng)“善也”,見#5216
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首
Ref: 周易:[卦2•坤(坤下坤上)]䷁ 上六,龍戰于野,其血玄黃。象曰:龍戰于野,其道窮也。
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT