volume14b page308a.10 radical | 512 | 𠾧(嘼) fanqie許救切[xĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠾧𠬀
Note(s):
1) 《段注本》「」字注:“俗用畜爲六嘼字”。「」見#9151
2) 《集韻》「」“許救切。《說文》㹌也。象耳、頭、足厹地之形。古文嘼下从厹作畜。亦从犬”。「」見#9151。「𤠕」亦「」(#9151)」之異體。
3) 《玉篇》「」“救又切,六嘼牛馬羊犬雞豕也,養之曰嘼用之曰牲,𫝆作畜,又許、又許六二切。「」見#9151
4) 「𠾧」爲《說文》部首,非《康熙》部首
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT