volume14b page307b.01 radical | 504 | fanqie直呂切[ɖĭo] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》「」字注:“此與宁音義皆同”。「」見#3948
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT