volume13b page290a.01 radical | 480 | 屈聲 fanqie苦骨切[kʰuət] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𡑥𡒈
Note(s):
1) 「」重出,見#9008
2) 《段注本》注:“各本篆作堀。解作𡲬省聲。而別有𡒈篆綴於部末。解云。兔堀也。从土,𡲬聲”。「」,見#9008
3) 《集韻》「𡒈」“苦骨切。《說文》兔堀也。或从穴。亦作𡑣”。
4) 亦作「𡑣
Variants :
𡑣
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT