volume13b page283b.03 radical | 472 | 我聲 fanqie五何切[ŋɑ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𧒎
Note(s):
《玉篇》「𧒎」“五何切,蠶𧒎,亦作蛾”。「」見#8791
Note(s):
此字重出,見#8791
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT