volume13b page283b.01 radical | 472 | fanqie古魂切[kuən] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《玉篇》「」“古䰟切,蟲之緫名,亦作蜫”。
3) 《玉篇》「」“古䰟切,蟲衆名,或作䖵”。
4) 亦作「
Variants :
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT