volume13a page280b.10 radical | 471 | 敄聲 fanqie莫交切[mau] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “螌蝥”又見「#8815
2) 此字重出,見#8927。《段注本》注:“𧕑亦或从敄”。
3) 《集韻》「」“謀交切。蟲名。《說文》螌蝥也。或作𧒚、𧍟”。
4) 亦作「𧒚」、「𧍟
Variants :
𧒚𧍟
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT