volume02a page032a.02 radical | 22 | 𠙵(口) 折聲 fanqie陟列切[ʈĭɛt] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠺤
Note(s):
1) 《段注本》篆體作哲。
2) “知也”又見「#6746,「#1532。亦見“常也。一曰知也”「#1513
3) 亦作「」、「
Variants :
Note(s):
1) 「」重出,見#6704
2) 《段注本》注:“心部云。悊,敬也。疑敬是本義。以爲哲是假借”
Note(s):
1) 《段注本》注:“或省之作喆”。
2) 亦作「
Variants :
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT