volume10b page215b.02 radical | 401 | fanqie古老切[kɑu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

󰉏
Note(s):
1) “放也”又見「𡥈#9730,「#6813,「𢠽#6801,「𢼟#2047
2) 《段注本》篆體作「󰉏
3) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
4) 亦作「󰉏」、「
Variants :
󰉏
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT