volume10a page203b.03 radical | 375 | fanqie湯故切[tʰu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

兔
Note(s):
1) “獸名”又見「𣬕#6260,「𤟤#6353
2) 《段注本》注:“俗作菟”。
3) 《集韻》「」“土故切。《說文》獸名。象踞,後其尾形。通作菟”。
4) 《玉篇》「」“他故切,同上(兎),又音圖,地名”。
5) 《段注本》(篇10上・頁26,p473)𠓗後補「」字。段注本
6) 「兔」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
7) 亦作「」、「𪞁」、「
Variants :
𪞁
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT