volume09a page186b.09 radical | 337 | 𠨗(巵卮) fanqie章移切[tɕĭe] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠨗
Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 亦作「𠨬
Ref: 周易:*[卦27•頤(震下艮上)]䷚ 象曰:山下有雷,頤,君子以慎言語,節飲食。
Variants :
𠨬
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT