volume07b page158a.14 radical | 280 | 襾(覀) fanqie呼訝切[xa] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “覆也”又見「#4782,「#4775,「#3395,「#5779,「#1912,「#4562,「#4875,「#4821,「𦯈#609,「#3165,「#6567。亦見“自關以東謂取曰揜。一曰覆也”「#7872,“覆蓋也”「#3143
2) 「」旁亦作「西」、「」。「西」見#7674
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT