volume05b page110b.11 radical | 189 | 𩫖(𩫏) fanqie古博切[kuɑk] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𩫖𩫏𩫃
Note(s):
1) “度也”又見「#5060,「#6939,「#7936,「#989,「#1109。亦見“木也。又,度也”「#3425,“規蒦,商也。一曰蒦,度也”「#2313,“鳥也。一曰䧴度”「#2300
2) 「𩫖」重出,見#9037
3) 《段注本》注:“城𩫖字今作郭。郭行而𩫖廢矣”。「」見#4133
4) 《集韻》「𩫏」“光鑊切。《說文》度也,民所度居也。從回,象城𩫏之重,兩𠅘相對也。或作墎、𨽏”。
5) 《玉篇》「𩫏」“古穫切,𫝆作郭,大也,度也”。「」見#4133
6) 「𩫖」、「𩫏」亦「」(#4133)之異體。
7) 「𩫖」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
8) 亦作「𩫗」、「」、「𨽏
Variants :
𩫗𨽏
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT