volume05b page110b.06 radical | 188 | fanqie古熒切[kiweŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

󰊨
Note(s):
亦「」()(#4775)之異體
Note(s):
亦作「」、「」、「𡹫
Variants :
𡹫
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT