volume04b page084b.02 radical | 128 | fanqie五牢切[ŋɑu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𢾍𢾕
Note(s):
1) 「𢾍」(敖)重出,見#3848
2) 《段注本》。《玉篇》「𢾕」“牛刀切,遊也,𫝆作敖”。
3) 《集韻》「」“牛刀切。《說文》出游也。一曰:傲也。隷作敖。或作遨、傲”。亦作「」、「」。「」見#4977
Variants :
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT