volume04b page084a.07 radical | 126 | fanqie胡涓切[ɣiwen] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𤣥
Note(s):
1) 《集韻》「𤣥」“胡㳙切。《說文》幽逺也。黒而有赤色者爲𤣥。象幽而入覆之也。亦姓。古作𢆯”。「𢆯」亦見「#8473
2) 亦作「𤇡
Variants :
𤇡
𠵓
Note(s):
《玉篇》「𢆯」“胡淵切,古文玄”。「𢆯」亦見「#8473
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT