volume04a page074a.10 radical | 104 | fanqie疾二切[dzi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」(#2215)之異體。
2) 「」亦見#4907
3) 《玉篇》「𦣺」“古文白”。見#4907
4) 亦作「𦣺」、「𤼽」、「」。見#4907
Variants :
𦣺𤼽
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT