volume03b page069a.01 radical | 92 | 度聲 fanqie徒古切[du] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𢾖𢾅
Note(s):
1) “閉也”又見「#7690。亦見“門扇也。一曰閉也”「#7709
2) 《段注本》注:“杜行而𢾅廢矣”。「」見#3416
3) 《玉篇》「𡍨」“徒古切,填也塞也,或作𢾅”
Note(s):
1) 「」重出,見#2758
2) 《段注本》注:“刀部剫,判也。則此當𠜂”
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT