volume03a page055a.02 radical | 56 | 圭聲 fanqie古賣切[kwai] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

詿
Note(s):
1) “誤也”又見「#6817,「詿#1657
2) 「詿」重出,見#1657
3) 亦見「𧬮#1603
4) 亦作「𧫉
Variants :
𧫉
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT