volume03a page050a.06 radical | 49 | fanqie諸氏切[tɕĭe] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《說文》不錄「」字。《集韻》等「」作「」(#9748
2) “語已詞也”又見「#3301
3) 《段注本》注:“宋人詩用只爲衹字。但也。今人仍之”。「」見#8579
4) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
5) 《集韻》「」“掌氏切。《說文》語已詞也。或作𠮡”。
6) 亦作「𠮡」、「𧙋
Variants :
𠮡𧙋
繁體 / 簡體「」、「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT