volume02b page048b.06 radical | 43 | fanqie以灼切[jĭak] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《玉篇》「」“余酌切,樂五孔以和衆声。𫝆作籥”。「」見#2879
2) 亦作「𠎤」、「𠋁
Variants :
𠎤𠋁
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT