volume02b page045b.14 radical | 40 | fanqie即玉切[tsĭwok] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𧾷
Note(s):
亦作「𠯁」、「𠯣」、「𤴕」、「」。「」亦「」(#1417)之異體
Variants :
𠯁𠯣𤴕
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT