volume14b page311a.06 radical | 534 | fanqie疑古切[ŋu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “啎也”又見「#3388
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首
{*} 根據:徐鍇《繫傳》
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT