volume14b page310b.01 radical | 527 | fanqie旨兖切[tɕĭwɛn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “謹也”又見「#8198,「#8205,「#6681,「#6715,「#6699,「#6679,「#6721,「𢡈#6748
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT