volume14b page308a.03 radical | 511 | 𠘯(禸厹) fanqie人九切[nʑĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠘯
Note(s):
1) 《玉篇》「」“仁九切、狃又切、女九切,同上(𠘯) ”。
2) 亦作「」。「」亦「」(#903)之異體
Ref: 爾雅:[釋獸]貍.狐.貒.貈醜.其足蹯.其跡𠘯.蒙頌猱狀
Variants :
Note(s):
亦作「𧿪
Variants :
𧿪
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT