volume14a page303b.15 radical | 499 | 𠂤 fanqie都回切[tuɒi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠂤
Note(s):
1) 《說文》不錄「」字。
2) 《段注本》注:“其字俗亦作堆。堆行而𠂤廢矣。小徐作堆。大徐則刪之”。《玉篇》「」“都回切,亦推{堆}字”。
3) 「𠂤」爲《說文》部首,非《康熙》部首。見「」(#9570
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT