volume14a page300a.10 radical | 496 | 𤣫(𣁬斗) fanqie當口切[təu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𤣫
Note(s):
1) 《集韻》「」“当口切。《說文》十升也。象形,有柄。俗作㪷,非是”。
2) 俗作「」。亦作「𣂑」。
3) 《玉篇》「」聲作「」。
4) 《廣韻》「」“當口切。俗(斗)”。
5) 亦作「𠦁」、「𣁬」、「」、「𣂑
Variants :
𠦁𣁬𣂑
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT