volume14a page299a.14 radical | 492 | 勺(勺) fanqie之若切[tɕĭak] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

勺
Note(s):
1) 亦見“挹也”「#7943,「#7942,「#9452
2) 《段注本》作“枓也。所㠯挹取也”。「」見#3693
3) 《段注本》注:“俗作杓”。「」見#3694
4) 《玉篇》「」“時灼切,飲𠾖也,十勺為升,亦作杓”。「」見#3694
5) 《集韻》「」“職略切。《說文》挹取也。象形,中有實。或从水。勺一曰:樂名”。
6) 「勺」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
7) 亦作「
Variants :
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT