volume02a page034b.02 radical | 22 | 𠙵(口) fanqie方九切[pĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」重出,見#7667
2) 又見“相與語,唾而不受也”「#3169
3) 亦作「𠘶」、「𠳝」、「𡃠
Variants :
𠘶𠳝𡃠
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT