volume12b page265b.09 radical | 448 | fanqie弋支切[jĭe] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」()當作「」()。
2) 「」( )。「乁」(),古文及,見#1910。「」( )見#8321
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT