volume12b page265a.15 radical | 444 | fanqie武扶切[mĭu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」()、「」(guàn)(#4321)、「」()(#8099)古本通用。
2) 《段注本》注:“其意禁止…古通用無…古文毌爲無”。「」見#8373
3) 《玉篇》「」“武俱切,莫也,𫝆作无”。「」見#8373
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT