volume12b page258b.01 radical | 443 | fanqie尼呂切[nĭo] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《集韻》「」“碾與切。《說文》婦人也。象形。王育說:古作𠨰”。
2) 《白虎通》曰:女者,如也“。「」見#。8203
3) 亦作「𠨰
Variants :
𠨰
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT