volume12a page246b.04 radical | 432 | 𠀚(不) fanqie方久切[pĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠀚
Note(s):
1) 不()。𣎴(niè)見#3785
2) 《玉篇》「𠀚」“甫負切、府牛切,古文(不)”。
3) 「𠀚」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
4) 亦作「𠙐
Variants :
𠙐
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT