volume11b page246a.05 radical | 430 | fanqie息晉切[sĭĕn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “疾飛也”又見「#2253
2) 《玉篇》「」“思進切,疾飛也,亦作迅”。「」見#1121
3) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT