volume11b page239a.07 radical | 414 | fanqie古外切[kuɑi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《集韻》「」“古外切。《說文》水流澮澮也。方百里爲巜,廣二尋,深二仞。古作𣴯、𣲸。通作澮"。「」見#6986
2) 《玉篇》「」“古㑹切,水流皃,亦作澮”。「」見#6986
3) 《段注本》「」字注:“今文尙書以畎澮爲𡿨巜。見谷部。巜下又曰水流澮澮也”。「」見#6986
4) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
5) 亦作「」。「」見#6986
Variants :
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT