volume11a page224b.01 radical | 410 | fanqie式軌切[ɕwi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》注:“水之文與☵卦略同”。
2) 亦作「𢏅」、「𢎴」、「𣸕
Variants :
𢏅𢎴𣸕
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT