volume10b page215a.08 radical | 400 | 夲(𠦍) fanqie土刀切[tʰɑu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠦍𠦂
Note(s):
1) 亦「」(#3544)之異體。
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 《集韻》「𠦍」“他刀切。《說文》進趣也。从大、十,猶兼十人也”。
4) 《廣韻》「𠦂」“土刀切。上同(夲)”。
5) 「𠦍」(tāo),「𠦎」(qìn)義闕。
6) 亦作「𠇏
Variants :
𠇏
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT