volume10a page203a.15 radical | 374 | fanqie丑略切[ʈʰĭak] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “獸也”又見「#6098,「𣬎#6261,「鹿#6230。亦見“解𢊁,獸也”「𢊁#6226,“山神,獸也”「#9685,“狻麑,獸也”「#6248,“獨𤞞,獸也”「𤞞#6324,“蛩蛩,獸也”「#8884,“角𧤗,獸也”「𧤗#2833,“觰拏,獸也”「#2834
2) 《玉篇》「𤟭」“田略切,犬似兎,亦作㲋”。
3) 《玉篇》「𤟭」“丒畧切,亦同上(㲋)”。
4) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
5) 亦作「𣬋」、「𤟭」、「
Variants :
𣬋𤟭
𠜌
Note(s):
亦作「𠕗
Variants :
𠕗
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT