volume09a page184b.01 radical | 328 | 𩠐(首) fanqie書九切[ɕĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𩠐
Note(s):
1) 《段注本》「𦣻」字注:“自古文𩠐行而𦣻廢矣”。「𦣻」見#5665
2) 《說文》不錄「」字。「」見「」(#5700)。
3) 《集韻》「𦣻」“始九切。《說文》頭也。古文作𩠐。巛象髪,謂之鬊,鬊卽巛也。或作首”。「𦣻」見#5665
4) 亦作「𥃻」、「𣅑」、「𩖐」、「𩠬
Variants :
𥃻𣅑𩖐𩠬
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT