volume08b page179a.01 radical | 320 | fanqie去劒切[kʰĭwɐm] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

󰊡
Note(s):
1) 《集韻》「」“去劔切。《說文》張口气悟也。从人上出之形。一曰:不足也。古作𣣓。或作㐸”。
2) 《廣韻》「」“去劔切。俗(欠)”。
3) 亦作「𣣓」、「
Variants :
𣣓
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT