volume08b page177a.07 radical | 315 | 𠑹 fanqie公戶切[ku] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠑹𠑼𠒂
Note(s):
1) 亦見“有廱蔽也”「#5099
2) 《段注本》作“从儿,象左右皆蔽形”;注:“左右當作𠂇又。謂󰈧也”。
3) 「𠑹」(),「𦉭」()爲「」(#967之異體。
4) 「𠑹」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
5) 《集韻》「𠑹」“果五切。《說文》廱蔽也。从人,象左右𣅜蔽形。或作𧟣”。
6) 《玉篇》「𠑼」“公扈切,壅蔽也,从人,象左右𣅜蔽也”。
7) 《廣韻》「𠒂」、「𠑹」“公戶切。{本作𠒂今正},壅蔽”。
8) 亦作「𧟣
Variants :
𧟣
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT