volume08a page174a.14 radical | 305 | 𡰣(尸) fanqie式脂切[ɕi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𡰣
Note(s):
1) “陳也”又見「#9125
2) 亦作「𠃜
Variants :
𠃜
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT