volume08a page168b.07 radical | 289 | fanqie卑履切[pi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「;「󰈙」(𠤎)huà,見#5189
2) 「󰈙」古者往往亦作「」。
3) 《段注本》注:“今則取飯器之義行而本義廢矣”
{*} 根據:王筠《句讀》
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT