volume07b page160b.05 radical | 283 | 白聲 fanqie旁陌切[bɐk] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “繒也”又見「#8549
2) “東齊謂布帛之細曰綾”。「」見#8561
3) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT